gester.nu

 


Vad är en gest? Vad säger vi med vårt kroppsspråk? Enligt vissa forskare utgörs 57% av vår kommunikation av just gester och kroppsspråk...

bilder
press
turnéfakta
« tillbaka

Tre dansare, Tobias Hallgren, Melina Mastrotanasi och Sara Svensson och en koreograf, Lotta Gahrton - gav sig ut i Nackas skolor och kollade in kroppsspråket hos 1000 elever i 8:an! Eleverna fick visa var sin personlig gest och vara med i processen när gesterna omvandlades till dansfraser.
Sedan har Lotta och dansarna valt ut, lagt till och dragit ifrån bland looser-tecken, fuckyou-fingrar, dataspelsrörelser, musklickningar, volter, vinkningar, handskak, vinnargester, axelryckningar, tankeposer m.m., m.m.

 foto Erik Roman


En filmare, Satu Tielinen, har tolkat gesten och rörelsen i det offentliga rummet; klotter, ett tåg i rörelse, reklam, ett shoppingcentra.

Tillsammans har det blivit ett rörande och humoristiskt allkonstverk om relationer och kommunikation där filmen, musiken och dansen integrerar med varandra och med publiken, som även den blir en del av föreställningen. läs mer

läs artikel

"...det var en fantastisk föreställning. Mina elever tyckte det var urhäftigt och några kände också igen sina rörelser! Min personliga favoritsekvens var när den manliga dansaren "blev kär" och inte visste till sig hur han bäst skulle imponera!! Ömsom mjuk och kärleksfull och ömsom tuffing! Kanonballt!!...
TACK!
Hälsningar Annica Sundh med en massa elever"foto Erik Roman