KLASSFIENDE

     
   
 


foto Hans Skoglund

bilder
turnéfakta
« tillbaka

Det kändes bara som en halvtimme, nej en kvart. Ung kommentar efter Klassfiende

 

Lotta Gahrton tolkar fritt Nigel Williams pjäs som ett koreografiskt verk.

Behöver ungdomar speciell koreografi? Ser man sig om i samhället ser man att det finns estetiska formspråk som frågeställningar som verkar mer angelägna för dagens unga. De strömningarna fångades upp i de suggestiva verken... Klassfiende av Lotta Gahrton ...återspeglar den brutala värld som är många unga människors verklighet. Lena Andrén/Nutida Dans

När ingen längre bryr sig. När lärarna inte räcker till. Vad händer? Fem dansare tecknar med hjälp av utmejslade rörelser, kraftfulla fysiska utbrott och några textfragment fem unga personligheters aggressivitet, desperation, längtan och medkänsla.

läs artikel ur Åkersbergakanalen

 


foto Hans Skoglund